Visi 2016 m. trioletai nuo naujausio iki seniausio:

Mūsų dienos

Jei dienos būtų plaukiantys laivai,
Kiek nuostabių šalių galėtume išvysti.
Ir vieną dieną atsidurtume tenai,
Jei dienos būtų plaukiantys laivai…
Kur šiluma širdžių, jaunystė,
Kur lydi mus visus draugystė.
Jei dienos būtų plaukiantys laivai –
Kiek nuostabių šalių galėtume išvysti…

Laima
Paskelbta 2016-08-02 14:13:47

Dar ne ruduo

Dar ne ruduo – draugai kalbėjo, -
Dar braido vasara jausmuos…
Ir aš tais žodžiais patikėjau,
Dar ne ruduo – draugai kalbėjo.
Kodėl tada šarma plaukuos?
Ir jau žiedų nėra laukuos?
Dar ne ruduo – draugai kalbėjo, -
Dar braido vasara jausmuos…

Laima
Paskelbta 2016-08-02 14:13:21

Įvadas emigranto himnui

Oi lylia, lylia, lylia
Oi lylia, lylia, lia
Stora kai piniginė,
Oi lylia, lylia, lylia.
O kai plona – tėvynė
Šalelė svetima.
Oi lylia, lylia, lylia
Oi lylia, lylia, lia.

Jonas
Paskelbta 2016-08-02 14:05:06

Jaunystėj

Pasimylėti, pasibučiuoti
Jaunystėj gera,
Jaunystėj miela.
Pasimylėti, pasibučiuoti
Širdis liepsnoja,
Širdis apsalo.
Pasimylėti, pasibučiuoti
Jaunystėj gera.

Jonas
Paskelbta 2016-08-02 14:04:38

Praeitis

Ir sukas vėjiniai malūnai
Ir ūbavo vėjas žvarbus
Lyg dideli paukščiai jie sukos
Ir sukos vėjiniai malūnai.
Rupi, bet skani buvo duona
Nors darbas artojo sunkus
Ir sukas vėjiniai malūnai
Ir ūbavo vėjas žvarbus.

Jonas
Paskelbta 2016-08-02 14:04:12

Biržų šventei

Akyse raibuoja saulė.
Tai ne „Rinkuškių“ apgaulė,
Biržuose šiandieną šventė.
Akyse raibuoja saulė.
Spindi šypsenos veiduose,
Su visais kartu dainuosi.
Akyse raibuoja saulė,
Tai ne „Rinkuškių“ apgaulė.

Vytautas
Paskelbta 2016-08-02 14:03:40

Kiek lapų, kiek lapų
Man gera, aš čia!..
Žolė jau pagelto, pakando šalna.
Kiek lapų, kiek lapų...
Ir kojas man gelia!
- Ko bėgi basa?
Kiek lapų, kiek lapų...
Man gera, aš čia.

Danutė, 44 m.
Paskelbta 2016-08-01 23:35:13

Biržai bunda,
Sekmadienio rytas.
Obuolys bumbtelėja...
Biržai bunda,
Pažadina miestą
Žingsnių aidas.
Biržai bunda,
Sekmadienio rytas.

Danutė, 44 m.
Paskelbta 2016-08-01 23:25:22

Sveika, geltonžiede galvele,
Geltonos akelės, geltonos rankelės
Į saulę geltoną geltonos akelės.
Sveika, geltonžiede galvele.
Medaus sustingusį lašą
Ant lūpų geltoną jaučiu.
Sveika, geltonžiede galvele,
Geltonos akelės, geltonos rankelės...

Danutė, 44 m.
Paskelbta 2016-08-01 23:19:08

Viduryje Širvėnos
Plaukia plaustas Undzėno,
Juo pabėgeliai slėpsis nuo mero.
Viduryje Širvėnos
Merui geros naujienos:
Tų pabėgelių Biržuos dar nėra.
Viduryje Širvėnos
Plaukia plaustas Undzėno.

Kelelis Pilkas
Paskelbta 2016-08-01 19:10:17

Prisikėlė gadyne štai Biržų pilis.
Laiko žingsniais iš naujo garbinga,
Čerpių stogu suliepsnojus lyg amžinoji ugnis
Prisikėlė gadyne štai Biržų pilis.
Istorijos veidu ateitim nemirtinga,
Lyg suplakdama Radvilų vėlei širdim,
Prisikėlė gadyne štai Biržų pilis.

Broneris, 56 m.
Paskelbta 2016-08-01 11:28:19

Gėrėm Biržų alų trise –
Buvo šventiškai gardu…
Nei meluosi, nei kam garsiai sakysi!
Gėrėm Biržų alų trise
Su klebonu ir meru,
Kol nuvirtom po stalu…
Gėrėm Biržų alų trise,
Buvo šventiškai garsu.

Broneris, 56 m.
Paskelbta 2016-08-01 11:27:48

Biržų stiprybė

Biržai Binkio „Atžalynu“
Nuo gadynės dyvui dyvi.
Stiprybė kaip ąžuolynų,
Biržai Binkio „Atžalynu“
Kaip Stelmužė bežaliuoja,
Žydrūnu Savicku nepasiduoda,
Biržai Binkio „Atžalynu“
Nuo gadynės dyvui dyvi.

Broneris, 56 m.
Paskelbta 2016-08-01 11:27:27

Rytas Biržuose

Ūgtelėjo saulė - nutupė šešėliai Apaščion,
Ūžtelėjo vėjas - sučežėjo švendrai Širvėnoj…
Nubangavo, nualmėjo Kirkilų vanduo!
Ūgtelėjo saulė-nutupė šešėliai Apaščion,
Sušmėžavo Radvilų dvasia pilies angoj,
Nuaidėjo Tiškevičių malda bažnyčioj Raudonoj…
Ūgtelėjo saulė - nutūpė šešėliai Apaščion,
Ūžtelėjo vėjas - sučežėjo švendrai Širvėnoj…

Goverla
Paskelbta 2016-08-01 00:12:19

Man svarbiausias

Šis kraštas – šiauriausias
Ir tiltas ilgiausias,
Tarp upių nutupęs miestelis pilies.
Šis kraštas – šiauriausias,
Mergaitės dailiausios;
Alutis „lig dugno“ visad!
Šis kraštas- šiauriausias
Ir tiltas ilgiausias…

Goverla
Paskelbta 2016-08-01 00:11:23

Biržai

Širvėnos veidas spindi stiklinis.
Stovi ant kranto Biržų pilis.
Snaudžia tarp upių miestas didingas.
Širvėnos veidas spindi stiklinis.
Upių bangelės, šiauriniai vėjai
Sklaido istorijos knygos lapus.
Širvėnos veidas spindi stiklinis.
Stovi ant kranto Biržų pilis…

Goverla
Paskelbta 2016-08-01 00:10:21

Vasaros naujiena

Vaivorykštės spalvos fontanuos pražydo,
sujudo,sukruto biržiečiai visi.
Ir jaunas,ir senas prie tilto skubėjo,
vaivorykštės spalvos fontanuos pražydo.
Vandens ašarėlės užbūrė visus-
kaip gera pajusti artumą,džiaugsmus.
Vaivorykštės spalvos fontanuos pražydo,
sujudo,sukruto biržiečiai visi.

Daiva, 38 m.
Paskelbta 2016-07-30 12:57:33

Likėnai

Senas parkas, pastatas prie pat šaltinio,
srūvantis vanduo tolyn...
Daug takų pilnų prisiminimų...
Senas parkas,pastatas prie pat šaltinio.
Paukščių sutartinėse paskendusi tyla,
daug širdžių užbūrusi gamta.
Senas parkas,pastatas prie pat šaltinio,
srūvantis vanduo tolyn...

Daiva, 38 m.
Paskelbta 2016-07-30 12:57:06

Biržams

Širvėnos ežero tas mėlynumas,
medinis tiltas- lyg gyvenimo gija.
Ramybės paukštė medžiuose nutūpus,
Širvėnos ežero tas mėlynumas.
Vėjelio genamas vakarys spindulys,
lyg vaikas basas bėgantis tolyn...
Širvėnos ežero tas mėlynumas,
medinis tiltas- lyg gyvenimo gija.

Daiva, 38 m.
Paskelbta 2016-07-30 12:56:40

Paklausyk, ar girdi?
Groja vėjas šakomis obels.
Gal melodija ši
Prisiminimais į širdį pabels.
Pažiūrėk, ar matai?
Gęsta saulė Širvėnos pakrantėj.
Nurimsta garsai,
Baltas sapnas taip tyliai atplaukia.

Valerija, 74 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:28:29

Norėtųs, kad viskas
Kaip jaunystėje būtų.
Bet gyvenimas
Ir mados mainos.
Nebėra darželiuos
Lietuviškų rūtų
Ir skamba
Tik angliškos dainos.

Valerija, 74 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:28:14

Snaudžia Biržų pilis
Širvėnos delne,
Šviečia lelijų baltų žiburėliai.
Galbūt, tu iškeliavęs toli,
Bet gimtinės pamiršt nevalia
Būtinai aplankyki ją vėlei.
Gal širdy bus truputį graudu.
Praeitį tyliai pašauki vardu.

Valerija, 74 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:27:56

Vasara

Jau nusidažė vasara žaliai,
Kur tik pažvelgsi – vien žiedai
Lyg dailininko drobėse. Matai?
Jau nusidažė vasara žaliai.
Pakvipo mėtom paupiai,
Laukuose gula pradalgiai.
Jau nusidažė vasara žaliai,
Kur tik pažvelgsi – vien žiedai.

Vida S., 66 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:27:39

Parkas

Mūsų Dauguviečio parke taip gražu…
Tik ateikit ir pasigrožėsit šiuo vaizdu.
Ypač kai ryte saulutė kyla pamažu
Mūsų Dauguviečio parke taip gražu.
Sielą džiugina paukšteliai giesmėmis,
Antys plaukia ežerėlių vilnimis.
Mūsų Dauguviečio parke taip gražu,
Tik ateikit ir pasigrožėsit šiuo vaizdu.

Vida S., 66 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:27:13

Ežerai

Tarsi dvi akys – ežerai
Iš paukščio skrydžio, ar matei?
Krantus jų supa ajerai
Tarsi dvi akys ežerai
Prigludę jie prie Biržų.
Štai Kilučiai ir Širvėna iš aukštai,
Tarsi dvi akys – ežerai
Iš paukščio skrydžio, ar matei?

Vida S., 66 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:26:46

Vabalninkas

Vabalninkas – pirmas mano miestas,
Šimtamečių alsavimo paliestas.
Į jį vedė žvyrkeliai nutiesti.
Vabalninkas – pirmas mano miestas.
Čia Strielkūno pirmos eilės liejos.
Skulptūra papuošia seną skverą.
Vabalninkas – pirmas mano miestas,
Šimtamečių alsavimo paliestas.

Julija, 78 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:26:15

Bunda širvėna

Bunda Širvėna iš lėto.
Rašau Biržams trioletą.
(Geros temos nesimėto).
Bunda Širvėna iš lėto…
Protėviai iškirto biržę,
Turim savo miestą – Biržus.
Bunda Širvėna iš lėto.
Rašau Biržams trioletą.

Julija, 78 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:25:46

Papilys

Laukia gatvės, kryžiai ir Rovėja,
Laukia parko senojo alėjos.
Vėl sugrįšite iš čia išėję.
Laukia gatvės, kryžiai ir Rovėja.
Čia stovėjo Radvilų pilaitė,
Kazys Binkis pirmą knygą skaitė.
Laukia gatvės, kryžiai ir Rovėja.
Laukia parko senojo alėjos.

Julija, 78 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:25:19

Dviese

Širvėnoj valtelė supas
Glostoma bangų.
Apgaubta naktinio rūko
Širvėnoj valtelė supas.
Meile dega karštos lūpos
Spindesy akių…
Širvėnoj valtelė supas
Glostoma bangų.

Julija, per 60 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:24:56

Kaštonai

Pakelės aukšti kaštonai
Uždegė žvakes.
Širdį glosto taip maloniai
Pakelės aukšti kaštonai.
Biržus apgaubė vilionės,
Budina svajas…
Pakelės aukšti kaštonai
Uždegė žvakes.

Julija, per 60 m.

Paskelbta 2016-07-29 12:24:26

Pilyje

Pilies tamsioji gūduma.
Kas sielą nuramins?
Aplink tylioji vienuma…
Pilies tamsioji gūduma.
Atslinks palaimos ramuma:
Širdis tave primins…
Pilies tamsioji gūduma.
Kas sielą nuramins?

Julija, per 60 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:24:05

Mano batukai

Kaukši mano batukai
Senąja Biržų gatve.
Laiko rasos nuprausti
Kaukši mano batukai.
Pavydi jiems Radvilų istorija žila,
Legendą seka Širvėnos ežero banga.
Kaukši mano batukai
Senąja Biržų gatve.

Batukai
Paskelbta 2016-07-29 12:23:43

Paguoda

Pravirko mano jaunystės miestas.
Neliūdėki! Paguosti Tavęs sugrįžtu.
Nuo daugybės karų, dėl likimų skaudžių
Pravirko mano jaunystės miestas.
Karštai pasimelsiu, priklupus prie kryžių senų,
Dovanosiu Tau meilę iš savo raukšlėtų delnų.
Pravirko mano jaunystės miestas.
Neliūdėki! Paguosti Tavęs sugrįžtu.

Batukai
Paskelbta 2016-07-29 12:23:22

Vaikystė

Ant Širvėnos bangų, tarp lelijų baltų,
Supasi mano vaikystė.
Net svajų valtele jos pasiekt negaliu.
Ant Širvėnos bangų, tarp lelijų baltų,
Kai manęs nebebus, tai balta lelija
Puošiu tavuosius krantus.
Ant Širvėnos bangų, tarp lelijų baltų,
Supasi mano vaikystė.

Batukai
Paskelbta 2016-07-29 12:23:00

Tuštybių mugė pažadus parduoda –
Mums, runkeliams, tikra paguoda
Perkam – parduodam. Ir veltui duodam.
Tuštybių mugė pažadus parduoda –
Verkia senjorai, kad tuščias aruodas.
Valdovų rūmuose – karalius nuogas.
Tuštybių mugė pažadus parduoda –
Mums, runkeliams, tikra paguoda.

A. B., 87 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:22:37

Nuo lopšio pasaka mus lydi...
Vis laukiame laimingos pabaigos.
Vis norime su pasaka būt visados.
Nuo lopšio pasaka mus lydi…
Vaikystės pasakoj – riestainiais lijo,
Senatvėje – lėkšte karštos sriubos.
Nuo lopšio pasaka mus lydi...
Vis laukiame laimingos pabaigos.

A. B., 87 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:22:18

Einu į tylą – savo širdį...
Nors nežinau, ką ten rasiu:
Ar princą, ar pelenę, o gal abu?
Einu į tylą – savo širdį…
Čia vaiko juokas nenutyla
Nurimsta skausmas pamažu
Einu į tylą – savo širdį...
Nors nežinau, ką ten rasiu.

A. B., 87 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:21:58

Žalias laužas

Uždekim žaliąjį laužą
Širdy ledinėje savo.
Tik meilė laimę išaudžia.
Uždekime žaliąjį laužą,
Sušalę būsim nuliūdę,
Nulėks Amūras nekliudęs.
Uždekime žaliąjį laužą
Širdy ledinėje savo.

Zenta, 80 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:21:28

Iš vasaros į rudenį

Iš vasaros į rudenį
Su šypsena iškiūtini.
O gal pačiam vidurdienį?
Iš vasaros į rudenį
Jausmus manuosius budini,
Lyg būtų tai pavasarį.
Iš vasaros į rudenį
Su šypsena iškiūtini.

Zenta, 80 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:21:06

Sugrįžk į Biržus

Sugrįžk į Biržus – balsas šaukia.
Jaunystės gražų, žalią miestą.
Svečioj šaly suspaudžia sielą…
Sugrįžk į Biržus – balsas šaukia.
Nuplaukę dienos tau nemielos.
Žavingos svajos tyliai miega.
Sugrįžk į Biržus – balsas šaukia.
Jaunystės gražų, žalią miestą.

Zenta, 80 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:20:35

Myliu

Gilus jausmas iš tavo širdies
Mano krūtinėj meile sruvena,
Akys – šypsosi kartu…
Gilus jausmas iš tavo širdies.
Biržai, jūs mano mielieji,
Ramybę čia sielą suras.
Gilus jausmas iš tavo širdies
Mano krūtinėj meile sruvena.

Deividas, 38 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:20:07

Žinok

Vakaro liepsnose
Medžių šešėliai
Širvėnos ežere įmerkti…
Vakaro liepsnose
Pakyla karūnuota gulbė,
Sparnu sudaužo miegantį veidrodį…
Vakaro liepsnose
Medžių šešėliai…

Deividas, 38 m.
Paskelbta 2016-07-29 12:19:33

Tyliai tyliai bunda miestas,
Dar slepias prietemoj langai.
Ryto saulės rankom liestas
Tyliai tyliai bunda miestas.
Nakties ramybe, kur dingai?
Kava, batonas, sūris, sviestas...
Tyliai tyliai bunda miestas
Ir slepias prietemoj langai.

Ignacijus Karkalas
Paskelbta 2016-07-29 12:19:10

Į Biržus suteka Apaščia, Agluona.
Kokia šventė ir Biržams paguoda.
Jos susitinka Širvėnos ežere…
Kokia nuostabi širdies paguoda.
Kiek dainų apdainuota, deklamuota.
Kiek meilei prisiekta, išsiskirta…
Prie Apaščios, Agluonos krantų
Būta ne tik meilės, bet ir skaudžių valandų.

Ežuolė
Paskelbta 2016-07-29 12:18:50

Kai naktyje užmiega Biržai.
Taip pat užsnūsta Radvilų pilys.
Nutyla šurmulys, eismo dundesys
Purškia fontanų ūžesys.
Džiugina biržiečiams sielą jis.
Kai nutyla šurmulys, eismo dundesys.
Girdisi tik fontanų ūžesys.
Atvažiuokit, kaip gražu Biržuose gyventi, miela.

Ežuolė
Paskelbta 2016-07-29 12:18:19

Buvau paklydęs meilės saloje,
Tačiau manęs ten niekas neieškojo,
Gulėjau nosim varvenančia, šlapia…
Buvau paklydęs meilės saloje,
Gal prievartavo ežeras mane,
Kai negalėjau pastovėt ant kojų.
Buvau paklydęs meilės saloje,
Tačiau manęs ten niekas neieškojo.

Ignacijus Karkalas
Paskelbta 2016-07-29 12:17:07

Biržams

Mirgės namų stogais mielieji mano Biržai,
Vieta, kurioj gyvenimą vargau,
Kur liko mūsų širdys, meilės išsiilgę…
Mirgės namų stogais mielieji mano Biržai,
Kol ežero bangas Agluonos srovės girdys
Ir ilgesys nebepaliks daugiau.
Mirgės namų stogais mielieji mano Biržai,
Vieta, kurioj gyvenimą vargau.

Ignacijus Karkalas
Paskelbta 2016-07-29 12:16:42

Rožės

O rožės žydėjo, kvepėjo,
Kai parko alėjom mes ėjom
Pavasarį tą, kai mylėjom,
O rožės žydėjo, kvepėjo.
Pilies iros ir ežero vėjas
Klajojo ir šėlo alėjom,
O rožės žydėjo, kvepėjo,
Ir širdys kažko vis ilgėjos...

* iros - griuvėsiai

Katinas Murklys
Paskelbta 2016-07-29 12:14:56

Čia Binkio būta

Tikrai čia Binkio būta!
Jau prie „zomkelio“ žydi aguonėlės,
Kažkas čia sėjo mėtą, rūtą -
Tikrai čia Binkio būta!
Sukūrė jis ne vieną utą
Lelijai, tulpėms, žibuoklėlėms -
Tikrai čia Binkio būta,
Nes jo akyse ir širdyje - vien gėlės, gėlės!

* „zomkelis“ - piliavietė Papilyje
uta - japonų lyrikos žanras

Katinas Murklys
Paskelbta 2016-07-29 12:14:03

Du krantai

Mes – du krantai, kuriuos sujungė tiltas,
Manam krante – tvirta pilis, tavajam – dvarą saugo žvėrys.
Nedrąsūs žingsniai virš gelmės ir susitiko rankos šiltos.
Mes – du krantai, kuriuos sujungė tiltas,
Varpams suskambus jis ilgu nuometu pavirto,
O juk kadais dalinomės tik vandeniu ir vėju.
Mes – du krantai, kuriuos sujungė tiltas,
Manam krante – tvirta pilis, tavajam – dvarą saugo žvėrys.

Vasarė
Paskelbta 2016-07-28 14:14:56

Rytas

Širvėna bunda rūko pataluos,
Vėl šypsosi lelijų akys.
Pilis jau maudos saulės spinduliuos.
Širvėna bunda rūko pataluos,
Jai vėjas plaukus subanguos,
Rąžysis melduos senos sakmės.
Širvėna bunda rūko pataluos,
Vėl šypsosi lelijų akys.

Vasarė
Paskelbta 2016-07-28 14:14:30

Vien tik baltosios lelijos
Tarp bangelių Širvėnos...
Tartum mylinčios merginos,
Vien tik baltosios lelijos...
Lyg jaunystės pranašai,
Jos man šypsosi linksmai.
Vien tik baltosios lelijos
Tarp bangelių Širvėnos...

Rudenė
Paskelbta 2016-07-26 14:06:16

Koks mielas mano miestas,
Jaunystės išbučiuotas
Ir papartėlio išieškotas...
Koks mielas mano miestas.
Čia Radvilų dvasia alsuoja,
Papėdėje Jonų laužai liepsnoja...
Koks mielas mano miestas
Jaunystės išbučiuotas...

Rudenė
Paskelbta 2016-07-26 14:05:39

Myliu aš gimtą miestą,
Basom kojelėm išbėgiotą.
Meilės spalvom nušviestą,
Myliu aš gimtą miestą...
Čia praeitis mana gyvena,
Jaunas dienas bangelės gena.
Myliu aš gimtą miestą
Basom kojelėm išbėgiotą...

Rudenė
Paskelbta 2016-07-26 14:04:59

Mano Biržai
moja vaikystės sparnais,
tyrais patalais kūdikystės.
Mano Biržai –
skausmas ir juokas kartu.
Džiaugsmingai atgimstantys
mano Biržai
moja vaikystės sparnais.

Virginija D., 41 m.
Paskelbta 2016-07-26 11:43:54

Poetų kraštas

Biržai juk poetų kraštas
Kaip audimų margas raštas.
Posmų posmais apipintas,
Biržai juk poetų kraštas.
Kur pasuksi, benueisi,
Naują talentą atskleisi –
Biržai juk poetų kraštas
Kaip audimų margas raštas.

K. N.
Paskelbta 2016-07-25 21:21:16

Širvėna

Tyliai supas Širvėna,
Biržams grožį teikdama,
Meilės tiltus tiesdama,
Tyliai supas Širvėna.
Oi kokia žavi gamta!
Didžio džiaugsmo sklidina
Tyliai supas Širvėna,
Biržams grožį teikdama

K. N.
Paskelbta 2016-07-25 21:20:43

Biržai

Biržai – mūs brangi gimtinė,
Mūsų meilė begalinė.
Juos per amžius bočiai gynė,
Biržai – mūs brangi gimtinė.
Šventės nuotaika auksinė,
Skamba, aidi sutartinė.
Biržai – mūs brangi gimtinė,
Mūsų meilė begalinė.

K. N.
Paskelbta 2016-07-25 21:20:00

Kompiuterio jėgos

Paukšteliai čiulba, paukšteliai gieda,
Saulutė šviečia, į lauką kviečia.
Internetas manę prie kompiuterio kviečia,
Paukšteliai čiulba, paukšteliai gieda.
Kompiuteryje žaidimai mano mėgstamiausi,
Pelę aš valdau kiečiausiai.
Paukšteliai čiulba, paukšteliai gieda,
Saulutė šviečia, į lauką kviečia.

Ignas G. 8 m.
Paskelbta 2016-07-24 22:18:14

Malūnas nepasiduoda

Malūnas vis mala miltus,
Žmogelis stovi prie jo.
Malūnui lūžo sparnelis,
Malūnas vis mala miltus.
Malūnui skauda labai,
Žmogeliui yra blogai.
Malūnas vis mala miltus,
Žmogelis stovi prie jo...

Ignas G., 8 m.
Paskelbta 2016-07-24 22:17:28

Gandrų medžiai

Medžių lapai žali,
Viršūnėj kalena gandrai-
Čia jų namai.
Medžių lapai žali,
Ant kamieno nupiešta širdis-
Tai mažų gandriukų meilė.
Medžių lapai žali,
Viršūnėj kalena gandrai.

Ignas G., 8 m.
Paskelbta 2016-07-24 22:16:06

Ramina vasara

Ramina vasara ir jaukios paukščių trelės,
Bangelę Širvėnos papuošia lelijėlės.
Skambi žiogų daina po lapų stogu liejas,
Ramina vasara ir jaukios paukščių trelės.
Gaivi, vėsi rasa po kojomis iškrito,
Pro baltą rūko šydą takas vos matyti.
Ramina vasara ir jaukios paukščių trelės,
Bangelę Širvėnos papuošia lelijėlės.

Jazminas
Paskelbta 2016-07-24 22:15:18

Baltos linguoja lelijos

Baltos linguoja lelijos,
Baigia liepsnoti žarijos.
Sielvarto žaizdos užgijo,
Baltos linguoja lelijos.
Liūdesį vėjai džiovina,
Meilė viltis subrandina.
Baltos linguoja lelijos,
Baigia liepsnoti žarijos.

Jazminas
Paskelbta 2016-07-24 22:14:45

Biržų kraštas mylimiausias

Biržų kraštas mylimiausias,
Man brangiausias Lietuvoj.
Širdyje giliai įaustas
Biržų kraštas mylimiausias.
Kur bebūčiau, kur keliaučiau,
Skamba sieloj ir dainoj
Biržų kraštas mylimiausias,
Man brangiausias Lietuvoj.

Jazminas
Paskelbta 2016-07-24 22:14:18

Biržų trioletas

Binkiško onoro, Sruogos didybės
Biržų oras prisirpęs,
Aidint varpams švento Jono,
Binkiško onoro, Sruogos didybės
Šešėliai medžių lapuose virpa.
Vis pagal senąjį Radvilų stoną –
Binkiško onoro, Sruogos didybės
Biržų oras prisirpęs.

Varna
Paskelbta 2016-07-20 16:35:29

Šelmis mėnulis

O mėnulis vis šypsos ir šypsos,
Supa žvaigždę mažutę delnuos.
Bangos ežero žalios supyksta,
O mėnulis vis šypsos ir šypsos...
Kas leliją baltutę sūpuos?
Rūkuose ji kas naktį paklysta...
O mėnulis vis šypsos ir šypsos,
Supa žvaigždę mažutę delnuos.

Lina K.
Paskelbta 2016-07-20 14:51:16

Vaivos tiltas

Saulės ir lietaus supiltas,
Dvi upes jungiantis tiltas.
Laumės Vaivos pamiltas,
Saulės ir lietaus supiltas.
Pažvelk - tai akimirksnis mažas,
Išnyks tuojau, kaip miražas,
Saulės ir lietaus supiltas,
Dvi upes jungiantis tiltas.

Lina K.
Paskelbta 2016-07-20 14:50:44

Paklydo

Ramunėse saulė paklydo.
Iš ryto, ankstyvojo ryto,
Ieškodama rausvojo šydo,
Ramunėse saulė paklydo.
Nebuvo dar niekada šito -
Kaip ašaros rasos pasklido.
Ramunėse saulė paklydo
Iš ryto, ankstyvojo ryto...

Lina K.
Paskelbta 2016-07-20 14:50:21

Miestelis

Gera miestely pavadinimu Biržai:
Gatvės apšviestos, matosi tolis,
Sužiba žvaigždės, gražu tarsi rojuj...
Piliakalnio takas veda pro pilį,
Plaustas praplaukia pro meilės salelę...
Sužiba fontanas geltonas ir žalias.
Gera miestely pavadinimu Biržai:
Gatvės apšviestos, matosi tolis,
Sužiba žvaigždės, gražu tarsi rojuj...

M. V.
Paskelbta 2016-07-20 10:44:35

Pažadas

Gėlės pražydo, žiedas platėja...
Ačiū seniūnui gal ir Valkiūnui,
Bet pieninės Biržuos nėra...
Fontanai ežere suteikia foną,
Trykšta purslai, gražūs, spalvoti.
Gera gyventi Biržų mieste...
Gėlės pražydo, žiedas platėja...
Ačiū seniūnui gal ir Valkiūnui,
Bet pieninės Biržuos nėra...

M. V.
Paskelbta 2016-07-20 10:43:58

Vaikystė

Keičiasi viskas…
Metai prabėga,
Miestas gražėja oriai galvą iškėlęs...

Ten kur sala ir ramybė,
Prigludusi prie veido ledėja.
Prisimeni pasakas tėvo...
Ir vaikystę prabėgusią šuoliais.

Keičiasi viskas...
Metai prabėga,
Miestas gražėja oriai galvą iškėlęs..

M. V.
Paskelbta 2016-07-20 10:43:26

Mėnulio apyrankė

Užmiega miestas, nutyla paukščiai.
Naktis apsukta aplink riešą - mano apyrankė.
Vedu ją už pavadžio, šuo nori ramybės.
Užmiega miestas, nutyla paukščiai.
Mėnulis iš sosto dainuoja lopšinę...
Svajones, maldas ir sapnus lėktuvai apsikabinę...
Užmiega miestas, nutyla paukščiai.
Naktis apsukta aplink riešą - mano apyrankė.

mėlynė
Paskelbta 2016-07-18 14:39:02

Kyla audra - pasislėpkime

( Apie Astravo dvaro parko mažuosius gyventojus...)

Šikšnosparniai piršteliais raižo dangų -
Iš oro siūlų numezga man vėją.
O mano šaltą ranką kutena liūto karčiai...
Šikšnosparniai piršteliais raižo dangų -
Pasipila lietus toks juodas - kavos tirščiai -
Virš dvaro atslenka maži nakties šešėliai.
Šikšnosparniai piršteliai raižo dangų -
Iš oro siūlų numezgą man vėją.

mėlynė
Paskelbta 2016-07-18 14:38:42

Kasdienybės voratinklis

(apie pilyje gyvenantį fortepijoną... )

Ir kruvinoj taurėj vėl vynas sudrebės.
Ir nelaimingas užsivoš fortepijono dangtis.
Iš naujo - drebančiom rankom kūrėjas klavišą palies.
Ir kruvinoj taurėj vėl vynas sudrebės.
Vėl muzikantas brauks strėles per popieriaus lapus.
Vėliau rėš kryžių - ir nieko šiandien nesukurs.
Ir kruvinoj taurėj vėl vynas sudrebės.
Ir nelaimingas užsivoš fortepijono dangtis.

mėlynė
Paskelbta 2016-07-18 14:38:16

Susitikimai

Biržai- kraštas žaliasparnių vėjų
Iš pasaulio keturių šalių,
Sukvietė visus, kurie norėjo...
Biržai- kraštas žaliasparnių vėjų...
Vasara saldžiu medum varvėjo,
Dūzgė bitės- žodžiai tarp gėlių...
Biržai- kraštas žaliasparnių vėjų
Iš pasaulio keturių šalių.

Rugiagėlė
Paskelbta 2016-07-18 14:37:35

Kelionės

Guliverio didi kanoja
Sustojo ežeryno seklumoj.
Miškai ir debesys jai moja-
Guliverio didi kanoja!
Varpų aidai padangėj groja,
O Biržai laukia tolumoj...
Guliverio didi kanoja
Sustojo ežeryno seklumoj.

Rugiagėlė
Paskelbta 2016-07-18 14:37:07

Joninės

Per skambančias pievos smilgas
Brendu kojom basom.
Dienos žydėjimas ilgas...
Per skambančias pievos smilgas
Šuoliuoja Joninių žirgas,
Išpuoštas paparčių rasom...
Per skambančias pievos smilgas
Brendu kojom basom.

Rugiagėlė
Paskelbta 2016-07-18 14:36:45

Žalia giria

Žalia giria, paguoski širdį,
Naujas svajas augink.
Tegu ji medžių kalbą girdi,
Žalia giria, paguoski širdį...
Padėk surasti Biržų biržę,
Tą kryptį jai primink.
Žalia giria, paguoski širdį,
Naujas svajas augink...

Marcė
Paskelbta 2016-07-18 14:35:22

Akys

Akys žėri, akys švyti
Meilės degančia liepsna.
Ir Biržuos, ir Palangoj
Akys žėri, akys švyti...
Pasinerk į jų gelmes
Su širdimi atvira.
Akys žėri, akys švyti
Meilės degančia liepsna...

Marcė
Paskelbta 2016-07-18 14:34:41

Monologas Biržų kraštui

Tu man atidavei save,
Kodėl Tau ačiū aš anksčiau nepasakiau?
Ir pilim, ir ežerais, ir upėm Tu apgaubei mane –  
Tu man atidavei save.
Ir supdamas piliakalnio lopšy užauginai mane,
Bet tik palikęs Tavo, širdžiai jaukų kraštą, supratau –
Tu man atidavei save.
Kodėl Tau ačiū aš ankščiau nepasakiau? 

Išsiduosi balsu
Paskelbta 2016-07-10 10:26:08

Vasarėlė

Atšuoliavo vasarėlė, 
Ak, kiek grožio ir šviesos!
Džiaugiasi visi, kad vėlei
Atšuoliavo vasarėlė
Su gėlynais ir rasom,
Ir vaivorykščių varsom.
Atšuoliavo vasarėlė,
Ak, kiek grožio ir šviesos!

Balys Dalanka
Paskelbta 2016-07-09 12:14:02

Gulbės

Gulbės dvi, sparnus suglaudę,
Ant bangų Širvėnoj plaukia
Ir giesmės svajingos laukia...
Gulbės dvi, sparnus suglaudę,
Meilę - paslaptingą, graudžią -
Tarp žalių meldų išaudžia.
Gulbės dvi, sparnus suglaudę,
Ant bangų Širvėnoj plaukia...

Balys Dalanka
Paskelbta 2016-07-09 12:13:28

Biržai

Kai šėšėliai šydą tiesia,
Biržams žvaigždės ryškiai šviečia,
Miesto parke vaikšto dviese...
Kai šėšėliai šydą tiesia,
Po dienos darbų šlovingų
Radvilų pilis užminga...
Kai šėšėliai šydą tiesia,
Biržams žvagždės ryškiai šviečia.

Balys Dalanka
Paskelbta 2016-07-09 12:12:57

Semiu aš išmintį

Apaščia, Gimtinė, Nemunėlis,
Daigina gėrį, grožį, meilę,
Alsuoja, rymo, tykiai saugo -
Apaščia, Gimtinė, Nemunėlis.
Žvelgiu į ūkanotą dangų,
Semiu aš išmintį, senolių patikėtą.
Apaščia, Gimtinė, Nemunėlis, -
Daigina gėrį, grožį, meilę...

Evaldas T., 22 m.
Paskelbta 2016-07-07 20:46:18

Sentimentai

Tvirtas kelias piligrimo.
Jau seniai širdis nurimo -
Biržų vaizdiniai gaivina...
Tiesus kelias piligrimo...
Procesija Devintinio -
Grodzisko prisiminimo...
Tvirtas kelias piligrimo.
Jau seniai širdis nurimo.

Piligrimas
Paskelbta 2016-07-07 19:33:23

Mano Biržams

Vandens lelijos ežere -
Toks Biržų vaizdas širdyje...
Paukštukai meilės saloje...
Vandens lelijos ežere:
Skaistumas užburia mane -
Akims ir sielai atgaiva...
Vandens lelijos ežere -
Toks Biržų vaizdas širdyje...

Piligrimas
Paskelbta 2016-07-07 19:33:02

Miesto šventei Biržai puošias,
O bėgikai startui ruošias
Sistemingai, nuosekliai...
Miesto šventei Biržai puošias -
Visų nuomonės paklausė!
Geri prizai vertų laukia!!!
Miesto šventei Biržai puošias,
O bėgikai startui ruošias...

Piligrimas
Paskelbta 2016-07-07 19:32:39

Prie Širvėnos

Baltų lelijų lapai supos ežere,
Nendrynuose smagus vėjelis žaidė –
Kvatojosi aplinkui vasara žalia.
Baltų lelijų lapai supos ežere –
Jauniems žadėjo tąsyk meilę svaigią...
Prisimeni rudens vienatvėj, kaip tada
Baltų lelijų lapai supos ežere,
Nendrynuose smagus vėjelis žaidė...

Regina, 56 m.
Paskelbta 2016-07-07 18:41:59

Šiaurės rytai

Į šiaurę teka upės,
Diena atiteka rytuos –
Šviesia viltim ji sualsuos.
Į šiaurę teka upės –
Gėlos ir rūsčio trupinius
Nuneš tėkme tolyn vanduo.
Į šiaurę teka upės –
Diena atiteka rytuos.

Regina, 56 m.
Paskelbta 2016-07-07 18:41:22

Biržai

Čia Agluona ir Apaščia –
Dvi sesės – miestą apkabina,
O Širvėna ramybe pamaitina.
Čia Agluona ir Apaščia
Išnyra kerinčia šviesa
Išėjusių svetur atsiminimuos.
Čia Agluona ir Apaščia –
Dvi sesės – miestą apkabina.

Regina, 56 m.
Paskelbta 2016-07-07 18:39:46

Miestui
Kaip gera man Tave matyti:

Dangaus žydrynėj, ašaroj, krisle.

Pakilo vėjas, gena mintį mano,

Kaip gera man Tave matyti.

Menu didingą praeitį aš Tavo,

Geriu ją godžiai, gyvenu, džiaugiuosi...

Kaip gera man Tave matyti:

Dangaus žydrynėj, ašaroj, krisle.

Evaldas T., 22 m.

Paskelbta 2016-07-07 18:09:46

Iš praeities
Iš praeities menu aš sodą -

Pilies griuvėsiai rožių apsupty...

Čirena paukščiai, dūzgia bitės,

Iš praeities menu aš sodą.

Sutirpo man širdis krūtinėj -

Skaičiuoja tuos, prabėgusius metus.

Iš praeities menu aš sodą -

Pilies griuvėsiai rožių apsupty... 

Evaldas T., 22 m.

Paskelbta 2016-07-07 18:08:25

Meilės sala

Meilės sala-mano svaja,
Biržų krašte tokia ji viena,
Paukšteliai savo giesme, kviečia užsukt pas tave,
Meilės sala-mano svaja,
Plūduriuoji vidur ežero tu viena,
Įsimylėjelių paslaptis saugai nakčia,
Meilės sala-mano svaja,
Biržų krtašte tokia ji viena.

Inga, 30 m.

Paskelbta 2016-07-04 12:04:26

Tiesiog žavus!

Saulės šviesos nutviekstas
Biržų žavus miestas,
Tiltas ilgas nustiestas
Saulės šviesos nutviekstas,
Čia ežerai, upės ir pilys,
Supa mus nebyliai,
Saulės šviesos nutviekstas
Biržų žavus miestas.

Inga, 30 m.

Paskelbta 2016-07-04 12:03:53

Lelijų valtys

Lelijų valtys supas ežere,
Bangelės svajingą dainą ošia,
Širdy taip gera ir ramu,
Lelijų valtys supas ežere –
Myliu tave, gimtasis mieste,
Tu man toksai brangus,
Lelijų valtys supas ežere,
Bangelės svajingą dainą ošia.

Zina Š., 57 m.
Paskelbta 2016-07-04 11:42:28

Debesėlių apsupty

Debesėliai debesėliai –
Balto pūko pagalvėlės -
Viršum mielo gimto miesto
Debesėliai debesėliai…
Taip norėčiau jus pasiekti,
Debesėliai debesėliai –
Balto pūko pagalvėlės.

Zina Š., 57 m.
Paskelbta 2016-07-04 11:41:49

Biržams

Koks tu man mielas, mieste, –
Ligi širdies gelmių…
Tu juk dalelė Lietuvos brangios,
Koks tu man mielas, mieste,
Tau plauna kojas Širvėna,
Linksmai čiurlena Agluona, Apaščia –
Koks tu man mielas, mieste –
Ligi širdies gelmių.

Zina Š., 57 m.
Paskelbta 2016-07-04 11:41:04

Lelijos

Aplink lelijos debesų
Sukrito Širvėnon kartu
Melsvan dangun žvelgiu -
Mažos valtelės tarp meldų
Iš kur tiek daug baltų gėlių?
Aplink lelijos debesų
Sukrito Širvėnon kartu…

Birutė, 80 m.
Paskelbta 2016-07-04 11:40:12

Medunešis

Ant pakriaušės dobiluos
Dūzgia bitės aviliuos
Uodai šoka paupiuos
Ant pakriaušės dobiluos
Sukam medų kubiluos
Korius spaudžiame delnuos
Ant pakriaušės dobiluos
Dūzgia bitės aviliuos…

Birutė, 80 m.
Paskelbta 2016-07-04 11:39:39

Miesto šventė

Biržuos šventė prasidėjo
Net ir latviai atskubėjo
Žmonės į gatves išėjo
Biržuos šventė prasidėjo
Groja dūdos, sukas poros
Išsipildė mūs svajonės
Biržuos šventė prasidėjo
Net ir latviai atskubėjo…

Birutė, 80 m.
Paskelbta 2016-07-04 11:38:45

Daina

Ji draugus būrin sukviečia –
Apie Biržus jie dainuos,
Kurie žavi mus ir šviečia -
Ji draugus būrin sukviečia.
Rodos, širdį tau paliečia
Skambesys šitos dainos.
Ji draugus būrin sukviečia –
Apie Biržus jie dainuos.

Danutė, nuo 20 iki 80 m.
Paskelbta 2016-07-04 11:38:06

Lelijos

Jos kaip mažos baltos gulbės
Bangose Širvėnos supas
Ir žvelgi į jas apstulbęs
Jos kaip mažos baltos gulbės
Vasaros padovanotos
Ir dainose apdainuotos
Jos kaip mažos baltos gulbės
Bangose Širvėnos supas.

Danutė, nuo 20 iki 80 m.
Paskelbta 2016-07-04 11:37:27

Pilis

Sugriauta ir atstatyta
Mūsų miesto puošmena,
Skuba ją visi lankyti
Sugriauta ir atstatyta
Praeitim tokia sena…
Vėl nauja ir artima
Sugriauta ir atstatyta
Mūsų miesto puošmena.

Danutė, nuo 20 iki 80 m.
Paskelbta 2016-07-04 11:36:54

Tik neskubėk dar, vasarėle,
Juk tiek dar daug čia tau darbų
Tegul dar žydi gražios gėlės
Tik neskubėk dar, vasarėle,
Džiugink mus savo gražumu
Tegu miškai mums dosnūs būna…
Tik neskubėk dar, vasarėle,
Juk tiek dar daug čia tau darbų.

Bronius, 73 m.
Paskelbta 2016-07-04 11:36:13

Su mano miesto gražumu
Ir pats lyg atjaunėju
Tikrai gyventi čia malonu
Su mano miesto gražumu
Gražiom pakrantėm Širvėnos
Basomis kojom pabraidau
Su mano miesto gražumu
Ir pats lyg atjaunėju.

Bronius, 73 m.
Paskelbta 2016-07-04 11:35:43

Broliams

Padalintas gyvenimo kelias....
Ąžuolas, Uosis ir Eglė sesuo.
Esam trise, bet kraujas tas pats.
Padalintas gyvenimo kelias...
Jūs mano broliai - Karaliai,
o aš mylinti Jūsų sesuo.
Padalintas gyvenimo kelias...
Ąžuolas, Uosis ir Eglė sesuo.

Rima, 36 m.
Paskelbta 2016-07-03 01:09:10

Lietuvos vasarai

vasaros kaitros - vėl liepžiedžių laikas
kvepia medum mana Lietuva
prakaitą braukia rankos įraudę
vasaros kaitros - vėl liepžiedžių laikas
duonelės gira - skarele aprišta
tingus svaigulys - šienapjūtė baigta
vasaros kaitros - vėl liepžiedžių laikas
kvepia medum mana Lietuva

medinis šaukštas
Paskelbta 2016-07-02 15:59:31

kaimo kvaileliui

visų išjuoktas - kvailas ! mamos nemylėtas,
grįžta iš smuklės basas poetas,
mėnuo pakaruoklis jam galvą paglostys...
visų išjuoktas - kvailas ! mamos nemylėtas,
eiles savąsias skaitys apkerėtas,
benamis šuva jam kojas laižys,
visų išjuoktas - kvailas ! mamos nemylėtas,
grįžta iš smuklės basas poetas.

medinis šaukštas
Paskelbta 2016-07-02 15:58:54

Tėvui

Laiko švytuoklė judės
Dalgis rūdys prieklėty
Ir ant didžiulio vinies
Laiko švytuoklė judės
Nebekabės tėvo kepurė daili
Lauks dobilai nepjauti
Laiko švytuoklė judės
Dalgis rūdys prieklėty

medinis šaukštas
Paskelbta 2016-07-02 15:58:17

Pasisemkim jėgų ir sveikatos

Likėnų kurortas – atgaiva ir sveikata visiems,
Tu labai gerai tai žinai ir kitiems pasakai.
Gerumas šaunių daktarėlių, tyras vandenėlis,
Likėnų kurortas – atgaiva ir sveikata visiems.
Aplankysi procedūras, pagulėsi purvo vonioj
Ir kaipmat pasveiksi – trečioj nedėlioj.
Likėnų kurortas – atgaiva ir sveikata visiems,
Tu labai gerai tai žinai ir kitiems pasakai.

Anuška – Petruška, 66 m.
Paskelbta 2016-06-27 12:08:32

Biržai - tai nevystantis žiedas

Biržai – Jūs žaliasis birželis,
Myliu, gerbiu labai Jus!
Jau čia 30 – imt gražių metelių…
Biržai – Jūs žaliasis birželis.
Yra ir Pasvalys, ir Panevėžys,
Bet Biržams jie neprilygs.
Biržai – Jūs žaliasis birželis,
Myliu, gerbiu labai Jus!

Anuška – Petruška, 66 m.
Paskelbta 2016-06-27 12:07:49

Tai bent laikraštis

Skaitom, perkam, prenumeruojam „Šiaurės rytus“,
Nežinau, ar kitas toks laikraštis dar bus?
Kiek žinių, naujienų puikių, įdomybių įvairių –
Skaitom, perkam, prenumeruojam „Šiaurės rytus“.
Sveikinimai, linkėjimai su foto ir gėlėm gražiausi,
Visiems Jis patinka – ko tik bepaklausi.
Skaitom, perkam, prenumeruojam „Šiaurės rytus“,
Nežinau, ar kitas laikraštis kada dar bus?

Anuška – Petruška, 66 m.
Paskelbta 2016-06-27 12:06:55

Biržų ežerai

Biržų ežerai Širvėna ir Kilučiai,
Jūs mūsų Biržų puošmena.
Apaščia ir Agluona mus supa.
Biržų ežerai Širvėna ir Kilučiai,
Tai mūsų miesto dovana visiems.
Grožis ir puošmena mums ir svečiams.
Biržų ežerai Širvėna ir Kilučiai,
Jūs mūsų Biržų puošmena.

Saliutė, 70 m.
Paskelbta 2016-06-26 14:04:06

Biržų beržai

Baltaliemeniai Biržų beržai,
Jūs visada šviečiat, mojat šakomis.
Kur bebūčiau jūsų pamiršti negaliu
Baltaliemeniai Biržų beržai,
Dauguviečio parke ir prie tvenkinių
Tokių beržų svyruoklių kitur nerasiu.
Baltaliemeniai Biržų beržai,
Jūs visada šviečiat, mojat šakomis.

Saliutė, 70 m.
Paskelbta 2016-06-26 14:03:30

Žaliasai mieste

Biržai žaliasai mano mieste,
Ežerai ir tvenkiniai tave puošia,
Gėlynai savo grožiu gėrėtis kviečia.
Biržai žaliasai mano mieste,
Žaliuoki mano mieste, žydėjimu žavėki,
Mažais darbais žydėti tau padėsiu.
Biržai žaliasai mano mieste,
Ežerai ir tvenkiniai tave puošia.

Saliutė, 70 m.
Paskelbta 2016-06-26 14:02:20

Tekanti meilė

Vanduo  teka Apaščioje ir Agluonoje,
Kaip meilė biržiečių širdyse.
Linksma, gera ir malonu, kai
Vanduo teka Apaščioje ir Agluonoje.
Saulės tekėjimas pabudina,
Meilės tekėjimas augina sielą,
Vanduo teka Apaščioje ir Agluonoje
Kaip meilė biržiečių širdyse.

Ina K., 56 m.
Paskelbta 2016-06-21 12:32:26

Biržų garbė

O didingoji pilie, ežerų  apsupta
ir upių taipogi.
Klestėk savo grožiu,
O didingoji pilie, ežerų apsupta
ir upių taipogi.
Būk laisva
O didingoji pilie, ežerų apsupta
Ir upių taipogi.

Ina K., 56 m.
Paskelbta 2016-06-21 12:31:42

Jaunimas

Gimnazija, Aušra ir Atžalynas
Beržai trys susipynę.
Tai mūs biržietiškas jaunimas -
Gimnazija, Aušra ir Atžalynas,
Ir vienas atskiras Kaštonas.
Biržiečiais esame mes gimę
Gimnazija, Aušra ir Atžalynas
Beržai trys susipynę.

Ina K., 56 m.
Paskelbta 2016-06-21 12:30:15

Bėgiko mintys

Tik viltis širdyje,
Svajonė - galvoje,
O aš bėgu, bėgu, bėgu ...
Tik viltis galvoje.
Mano draugas - miško takas,
Laisvės skonį aš jaučiu.
Tik viltis širdyje,
Svajonė - galvoje.

Rima, 36 m.
Paskelbta 2016-06-20 19:55:19


Viso: 119 trioletas/-ai/-ų